Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) uyarınca ATE ALKA GIDA TASARIM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.) Satıcı konumunda olup, Satıcı’ya ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

Satıcı ATE ALKA GIDA TASARIM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis No     0099115718600001
Adres Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi Ata Apartmanı Blok No: 77/1B Eyüpsultan İstanbul
Telefon 0212 322 11 10
Müşteri Hizmetleri Telefon 0212 322 11 10
E-posta [email protected]
Banka Hesabı

Şube Kodu

Hesap No

IBAN

 

İşbu Sözleşme uyarınca “[•]” (bundan böyle “Alıcı veya Tüketici” olarak anılacaktır.) Alıcı konumunda olup, Alıcı’ya ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

Alıcı/Tüketici’nin Adı, Soyadı/Unvanı [•]
Adres [•]
Telefon [•]
E-posta [•]

 

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu Alıcı’nın Satıcı’ya ait ve yalnızca Satıcı’nın ürünlerinin satışının yapıldığı  ___________________ uzantılı internet sitesi (bundan böyle “internet sitesi” olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen niteliklere sahip ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satış ve teslim sürecine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır.

 1. SÖZLEŞMENİN KURULMA ANI

İşbu Sözleşme, Alıcı ile Satıcı arasında Alıcı’nın satım alma sürecine ilişkin internet sitesi üzerindeki satın alma prosedürlerini izleyip “Ödemeyi Onayla” seçeneğini tıkladıktan sonra, bildirmiş olduğu e-mail adresine gelen siparişin alınıp kabul edildiğini gösterir onay maili üzerine kurulmuş sayılacaktır.

 1. ALICI’NIN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE SATICI’NIN İNTERNET SİTESİ İLE BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, Sözleşme’nin işbu maddesi altında belirtilen hususlarda işbu Sözleşme kurulmadan önce Satıcı’nın internet sitesinde yer alan ilgili tüm açıklamaları ve ön bilgilendirme formunu okuyup inceleyerek bilgilendiğini kabul ve beyan eder.

  1. Satıcı’nın ticaret unvanı,
  2. Satıcı’nın iletişim bilgileri,
  3. Satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin ___________________ adresli internet sitesinden satılması esnasında takip edilen satış süreci ve bu süreçte meydana gelebilecek aksaklıkların düzeltilmesine ilişkin açıklamalar,
  4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Alıcı’ya ait bilgilerin işlenmesi, kullanımı ve bu kapsamda Alıcı’dan alınacak izinlere ilişkin bilgiler ve takip edilecek prosedürler,
  5. Sözleşme’ye konu ürünlerin nitelikleri, ödeme araçları, ürünlerin Alıcı’ya teslim şekli, teslimat ücreti, ürünlerin her türlü vergiler dahil toplam fiyatı,
  6. Sözleşme ifası sırasında tarafların tabi oldukları yükümlülükler,
  7. Alıcı’nın TKHK hükümleri kapsamında sahip olduğu cayma hakkına ilişkin düzenlemeler, cayma hakkının kullanılma usulüne ilişkin açıklamalar,
  8. Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamayacak ürünlere ilişkin bilgiler,
  9. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda Alıcı’nın ürünleri Satıcı’ya iade etmek üzere takip edeceği usul ve esaslar,
  10. KVKK kapsamında takip edilecek prosedürler, gizlilik sürecine ilişkin usul ve esaslar
  11. Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlık halinde Alıcı’nın başvurabileceği hukuki yollara ilişkin bilgiler.
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşme konusu ürün aşağıda detaylı bilgileri paylaşıldığı özellikleri taşımaktadır. İnternet sitesi üzerinden Alıcı aşağıda detayları belirtilen ürünü satın almış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder;

  1. Satılan Ürüne İlişkin Detaylar

Alıcı, işbu Sözleşme’ye konu ürünlerin sahip olduğu özellikler, satış fiyatı, ödeme yöntemi, teslimat sürecine ilişkin tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda gerek internet sitesi gerekse kendisine e-mail yoluyla iletilen “Ön Bilgilendirme Formu” ile bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve kendisine gönderilen “Ön Bilgilendirme Formu” ile teyit ettiğini ve bunun üzerine Satıcı’dan ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Alıcı’nın e-mail adresine gönderilen, Sözleşme kurulmadan önce internet ortamında Alıcı’nın bilgisi ile onayına sunulan ve internet sitesinde de taslağı yer alan “Ön Bilgilendirme Formu” sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmektedir.

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, internet sitesinde yer alan ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’de belirtildiği gibidir.

Satıcı internet sitesinde teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişse sorumlu değildir.

Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme hükümleri Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

  1. Ürün Bedeli, Ödeme Şekli, Fatura Bilgileri

Madde 4 başlığı altında belirtilen ve Alıcı tarafından Satıcı’dan internet sitesi üzerinden satın alınan ürünün bedeli, ödeme şekli ve (Alıcı tarafından sağlanan bilgiler çerçevesinde) ürüne ilişkin fatura bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ürün Adı [•]
Ürün Bedeli [•]
Ödeme Şekli [•]
Fatura Bilgileri [•]
Teslimat Ücreti [•]

 

  1. Ürün Teslimat Adresi

Ürün teslimat adresi Alıcı tarafından Satıcı’ya bizzat bildirilmiştir. Satıcı, Alıcı tarafından bildirilen adrese Sözleşme’ye konu ürünleri teslim etmekle yükümlü olup, Alıcı Satıcı’ya bildirmiş olduğu adresin tam, eksiksiz ve doğru olmasından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, ürün kendisi dışında üçüncü bir kişi/kuruma teslim edilmesini talep ediyorsa bunu açık olarak Satıcı’ya bildirmelidir.

Alıcı’nın bildirmiş olduğu ürün teslim adresi ve bu adrese ilişkin detaylar aşağıda belirtildiği gibidir;

Ürün Teslimat Adresi [•]
Alıcı’nın İletişim Bilgileri [•]
Ürünün Teslim Edileceği Kişi [•]

 

Ürünlerin teslimatı Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi/şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi/şirketlerinin Alıcı’nın bildirmiş olduğu teslimat adresinin bulunduğu sınırlar içerisinde şubesi bulunmaması durumunda Alıcı satın almış olduğu ürünü Satıcı tarafından yapılacak bildirim üzerine, kendisine bildirilen (kendisine en yakın olan şube) şubeden teslim alması gerekmektedir.

Satıcı teslimata ilişkin bildirimini Alıcı tarafından bildirilen e-posta, SMS veya telefon gibi iletişim kanalları yoluyla gerçekleştirecektir.

Teslimata ilişkin detaylı bilgiler Sözleşme’nin 7. maddesinde yer alacaktır.

 1. ÜRÜNLERİN FİYATI VE ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ
  1. Ürünlerin fiyatı internet sitesinde belirtildiği şekildedir.
  2. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahil ancak teslimat ücreti dahil değildir. Teslimat ücreti, internet sitesinde belirtilen ürün teslimat prosedürüne göre belirlenecek ve ürünün satın alınması esnasında eğer teslimat ücreti ödenecekse Alıcı’ya bildirilecektir.
  3. Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini internet sitesinde talep edildiği şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Alıcı kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, bankaların uyguladığı taksit politikasına göre belirlenen sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir ve taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifinde olup, Satıcı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
  4. Taksitli satışlar sebebiyle uygulanacak faiz oranları ve temerrüt faiz oranları Alıcı’nın sahip olduğu banka tarafından belirleneceğinden Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, Alıcı Satıcı’dan satın almış olduğu ürünleri iade eder ise, iadeye ilişkin ödemenin her ay taksitli olarak Alıcı’ya ödenmesi Alıcı’nın çalıştığı banka ile ilgili olup, Alıcı bu uygulamanın çalışmış olduğu bankasıyla ilgili olduğunu kabul ve beyan eder.
 2. ÜRÜNÜN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE TESLİMAT SÜRESİ
  1. Ürün teslimat adresi işbu Sözleşme’nin 5.c. maddesinde belirtildiği üzere bizzat Alıcı tarafından ürünün internet üzerinden satın alımı işlemleri esnasında Satıcı’ya bildirilmiştir.
  2. Ürün Alıcı tarafından bizzat bildirilen adrese Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi/şirketleri aracılığıyla ilgili kişiye teslim edilecektir. Alıcı, Alıcı’nın satış işlemleri esnasında bildirmiş olduğu adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır.
  3. Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı bu sorumluluğu yüklendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Sözleşme konusu ürünün Alıcı’ya teslim edilebilmesi için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından internet üzerindeki satış işlemi esnasında kabul edilmesi ve ürün bedelinin Alıcı tarafından ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde yapılan ödeme banka tarafından iptal edilir ise, Satıcı’nın ürünü teslim yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  5. TKHK ve Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince Alıcı tarafından satın alınan ürün, sözleşme kurulduğu tarihten itibaren otuz (30) günlük yasal süre içerisinde Alıcı’nın bildirdiği teslim adresine teslim edilecektir.
  6. Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu derhal Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
  7. Teslimata ilişkin masraflar kural olarak Alıcı’ya aittir. Satıcı’nın internet sitesinde teslimat ücretine ilişkin ilan edilen hususlara göre Alıcı tarafından bir ücret ödenecekse veya ödenmeyecekse söz konusu durum Alıcı’ya satış işlemi esnasında bildirilecektir.
  8. Alıcı, ürünü kargo şirketinden teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine üründeki ayıba ilişkin tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Alıcı meydana gelen zarardan münferiden sorumlu olacaktır.
  9. Satıcı, ürünü işbu Sözleşme’de kararlaştırıldığı niteliklerine uygun, tam ve sağlam olarak Alıcı’ya teslimi etmekle yükümlüdür. Buna ek olarak, ürüne ilişkin tamamlayıcı ürünler bulunuyorsa Satıcı bunları da Alıcı’ya ürünle birlikte teslim etmekle yükümlüdür.
  10. Satıcı ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yönetmelik hükümleri uyarınca Alıcı’ya bildirir. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın bu durumda siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler, Alıcı’nın Satıcı’ya bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde Satıcı tarafından iade edilecektir.
  11. Alıcı tarafından ürünün Alıcı haricinde başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluş bu ürünü teslim almaz/kabul etmez ise bu sebepten dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Alıcı bu duruma ilişkin Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
  12. Satıcı tarafından ürününün Alıcı’ya tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Alıcı teslim aldığı ürünü Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
 3. CAYMA HAKKI VE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI
  1. TKHK ve Yönetmelik hükümleri gereğince Alıcı, Satıcı’dan satın almış olduğu ürüne ilişkin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört (14) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecektir.

Alıcı cayma hakkını kullanırken Satıcı’nın işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen iletişim detaylarını kullanacaktır.

  1. Cayma hakkı süresi ürünün Alıcı’ya veya Alıcı’ tarafından bildirilen ilgili kişiye teslim edildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.
  2. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami on (10) gün içinde ürünü Satıcı’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye ürünü geri göndermek zorundadır. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuatı gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmesini talep edemeyecektir.

Alıcı cayma hakkını kullanıp ürünü iade etmek istediğinde Satıcı’nın anlaşmalı olduğu ve kendisine bildirilen kargo şirketine ürünü bu maddede belirtilenlerle birlikte iade edilmek üzere teslim edecektir. Alıcı iade işlemini Satıcı’nın belirtmiş olduğu kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirebilecektir.

Alıcı, cayma hakkını Sözleşme’nin ekinde yer alan “Cayma Bildirim Formu’nu” doldurup Satıcı’ya iletmek suretiyle kullanabileceği gibi yazılı olarak veya e-mail ile de Satıcı’ya yöneltmek suretiyle yöneltebilecektir. Alıcı bu bildirimlerinde de “Cayma Bildirim Formu”nu kullanabilir.

  1. Cayma hakkına ilişkin ihbarın Satıcı’ya ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde ürün bedeli, varsa teslim masrafları dahil tahsil edilen tüm ödeme Satıcı tarafından Alıcı’ya, ürün bedelinin aktarılmasında kullandığı ödeme aracına uygun şekilde iade edilir. Madde 6.4 hükümleri uyarınca bankanın ödemeye ilişkin prosedürü bizzat Alıcı ile banka arasındadır, Satıcı’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı, aşağıda belirtilen hallerde Yönetmelik’in 15. maddesi gereğince cayma hakkı kullanamayacaktır;

  1. Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  2. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  3. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
  4. Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla yiyecek-içeceklerin iadesi mümkün değildir.

Ayrıca, Yönetmelik’in kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Alıcı Satıcı’nın internet sitesinde yayınlamış olduğu “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”nı okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. Alıcı’nın ayrıca açık rıza gereken haller hariç olmak üzere kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası uyarınca işlenecektir. Alıcı’nın ayrıca açık rızasını gerektiren işleme amaçlarının varlığı halinde Satıcı KVKK ve ilgili düzenlemeler gereğince Alıcı’nın açık rızasını reddetme imkânı da tanıyarak ayrıca talep eder. Bu durumlarda ilgili alanlarda Alıcı’nın onay vermesi halinde Alıcı’nın kişisel verileri açık rızayı gerektiren amaçlar doğrultusunda da işlenebilir.

 

 1. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİMLER

Alıcı, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markalarının ve diğer bütün fikri ve sınaî mülkiyet haklarının daima Satıcı’ya veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul etmektedir.

Alıcı, Satıcı’nın internet sitesini yalnızca Satıcı’nın veya yetkili aracılarının izin verdiği şekilde kullanabilecektir. İşbu Sözleşme Alıcı’ya hiçbir şart altında Satıcı’ya ait fikri ve sınaî mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez.

Satıcı’nın internet sitesi üçüncü taraf internet sitelerine bağlantıları içerebilir ancak bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amacını taşımaktadır. Satıcı’nın internet sitesinin bağlı olduğu üçüncü taraf internet sitelerinin ve içeriklerinin kontrolü ve sorumluluğunun Satıcı’ya ait olmadığını Satıcı işbu Sözleşme ile Alıcı’ya bildirmektedir.

 1. YAZILI İLETİŞİM VE BİLDİRİMLER

Satıcı ile Alıcı arasındaki sözleşme Satıcı’nın internet sitesi üzerinden kurulduğundan Alıcı, Satıcı ile arasındaki iletişimin öncelikle elektronik ortamda yapılacağını kabul eder.

Satıcı, Alıcı’yı e-posta veyahut internet sitesi aracılığıyla bilgilendirebilecektir.

Alıcı, işbu Sözleşme uyarınca işbu elektronik iletişim yollarını kabul ettiğini ve kendisine elektronik ortamda sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin Yönetmelik uyarınca kabul gören iletişim tekniğine uygun olduğunu kabul eder.

 1. TALEP VE ŞİKAYET BAŞVURU YOLLARI

Alıcı, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde satın aldığı ürün ve kendisine sunulan hizmet ve diğer hususlara ilişkin tüm talep, şikayetlerini ve memnuniyet bildirimlerini aşağıda yer alan iletişim kanallarını kullanmak suretiyle Satıcı’ya iletebilecektir.

  1. Müşteri Hizmetleri Telefon ve E- Posta Bilgileri:
  2. E-mail :  
  3. Telefon :
 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı tarafından yasa gereği her yıl tespit edilip Resmi Gazete’de edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan miktarlarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

Alıcı, TKHK ve Yönetmelik hükümleri kapsamında kendisinin veya dilerse Satıcı’nın bulunduğu yerdeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilecektir.

İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde TKHK ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

EK- Cayma Bildirim Formu

CAYMA BİLDİRİM FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

I Satıcı’ya İlişkin Bilgiler

Cayma Bildiriminin Muhatabı Satıcı Ate Alka Gıda Tasarım Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Mersis No    
Adres Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi Ata Apartmanı Blok No: 77/1B Eyüpsultan İstanbul
Telefon
Müşteri Hizmetleri Telefon
E-posta

II Alıcı’ya İlişkin Bilgiler

Teslim Tarihi
Cayma Hakkına Konu Mal
Cayma Hakkına Konu Malın Bedeli
Tüketicinin Adı ve soyadı
Tüketicinin Adresi

İşbu formla aşağıdaki malların satışına mesafeli satış sözleşmesinden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Tüketici’nin İmzası ve Tarih