Ön Bilgilendirme

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Ate Alka Gıda Tasarım Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Adres : Göktürk Merkez Mah. Göktürk Cad. Ata Apt. No:77/1B Eyüpsultan / İstanbul

Telefon : 0212 322 11 10

Eposta : [email protected]

Mersis No. 0099115718600001

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi :

Telefon :

Eposta/kullanıcı adı:

 

 1. DAYANAK VE KONU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. ve devamı maddeleri uyarınca, Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulmadan önce tüketicinin (“ALICI“), anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin bilgilendirilmesi, bu şekilde satıcı yahut aracı hizmet sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirdiğinin ispatına yönelik hazırlanmıştır. İşbu Form, yalnızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca tüketici sıfatını haiz kişilerle yapılan satış sözleşmeleri için geçerlidir.

 

Sözleşme boyunca ALICI tarafından, satın alınan tüm ürünler “ÜRÜN” olarak anılacaktır.

 

ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

 

 • ÜRÜN’ün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. ÜRÜN’e ait münhasır özellikler de SATICI’nın internet sitesi içerisinde belirtilmiş olup, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün herhangi bir kampanyaya tabi olması durumunda bu kampanyanın koşulları ancak kampanya bitimi tarihine kadar geçerli olacaktır. SATICI, kampanya dönemini ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilir. SATICI’nın kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Sözleşme konusu ÜRÜN’e ait tüm vergiler ve yan giderler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Bilgileri :

Kargo Tutarı :

 

Ödeme Şekli ve Planı :

 

Teslimat Adresi :

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi :

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
  • ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve buna binaen elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, işbu Ön Bilgilendirme Formunu okuyup kabul ederek; sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, SATICI’nın MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası ve email adresi, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusunun bedeli ve varsa kargo ücreti, vergisi, ödeme koşulları, teslimata ilişkin bilgileri, cayma hakkı ve bu hakkın kullanılmasına ilişkin genel usulü, ifaya ilişkin bilgileri, olası uyuşmazlık durumunda oluşabilecek başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceği hususlarında bilgilendirildiğini kabul eder.
  • Sözleşme konusu her bir ÜRÜN, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
  • SATICI, sözleşme konusu ÜRÜN’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ÜRÜN tedarik edebilir.
  • SATICI, sipariş konusu ÜRÜN veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • ALICI, sözleşme konusu ÜRÜN’ün satımı ve teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ÜRÜN bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ÜRÜN’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • ALICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün kendisi veya belirtilen adreste ÜRÜN’ü teslim almaya yetkili başka bir kişi tarafından teslim alınmasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sebebiyle sözleşme konusu ÜRÜN bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ÜRÜN’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya ivedilikle bildirecektir. Aynı şekilde mücbir sebep nedeni ile ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ÜRÜN tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ÜRÜN tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin söz konusu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca SATICI ile ALICI arasında kurulacak işlem/işlemler ile alakalı tüm bilgi ve belgeler SATICI tarafından 3 yıl süreyle muhafaza edilecektir.
  • ALICI, ÜRÜN’ün kendisine SATICI’nın belirlediği taşıyıcıdan başka bir taşıyıcı ile gönderilmesini talep ettiği takdirde, SATICI’nın ÜRÜN üzerindeki hasar sorumluluğu ÜRÜN’ün ALICI’nın belirlediği taşıyıcıya teslimi ile sona erecektir.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan :

Adres :

Telefon :

Eposta/kullanıcı adı :

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

 1. CAYMA HAKKI
  • ALICI malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  • Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 14 günlük süre içinde SATICI’nın işbu Sözleşme’nin “4. SATICI BİLGİLERİ” başlıklı bölümünde belirtilen adres veya iletişim kanallarından uygun olanı aracılığıyla iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması ve ÜRÜN’ün işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
   • kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ÜRÜN’ün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
   • İade formu,
   • İade edilecek ÜRÜN’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
   • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
   • Cayma hakkının kullanılması ile ALICI, elindeki ÜRÜN’ü 10 gün içerisinde SATICI’ya iade etmelidir.
   • ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ÜRÜN’ün değerinde azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazminle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ÜRÜN’ün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
   • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin ÜRÜN’ler ile elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

 1. ALICININ BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu formun uygulanmasında doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

SATICI: ATE ALKA GIDA TASARIM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

ALICI: 

 

TARİH: