İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

İşbu internet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi, ATE ALKA GIDA TASARIM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) tarafından işletilen ve mülkiyeti Şirket’e ait olan www.ananemden.com (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere siteye kayıt olmuş özel ve tüzel kişiler (bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır) ile ürün satışı yapmak üzere ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. ÜYE, Site’ye üye olmak kaydıyla işbu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. TANIMLAR

Aksi belirtilmedikçe, işbu sözleşmede kullanılan aşağıdaki deyimler ve/veya kısaltmalar burada kendileri için tanımlanan anlam ve kapsamları ifade eder.

 1. a) “SİTE” www.ananemden.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt adlardan oluşan internet siteleri ve bloglarında,
 2. b) “SÖZLEŞME” işbu sözleşme formu ve ekleri
 3. c) “ÜYE” Siteye, işbu Sözleşmeyi kabul ederek üye olan ve sitede listelenen ürünleri satın alma talebinde bulunabilecek kullanıcıları ifade eder.
 4. d) “Ürün/Mal/Hizmet” Site’de satılması amacıyla listelenen, çeşitli marka ürünleri ile anlaşmalı firmalardan tedarik edilen mal ve hizmetlerdir.
 5. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Şirket ile Üye arasında, Site aracılığı ile koordinasyon ve bağlantının kurulması, Site’nin kullanımı, Ürünlerin/Malların/Hizmetlerin online satışının sağlanması olup, bu Ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI

Şirket’in, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle elektronik ticaret kapsamına dahil olan mesafeli satış işlemlerinden ibarettir. Şirket’in Site üzerinden vereceği hizmetler Şirket’e ait www.ananemden.com adresinde satışa sunulan Ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, (varsa) tedarikçinin stok durumunun müsait olması şartıyla, taahhüt edilen sürede alıcıya kargo firması tarafından teslimidir.

Şirket, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Üyelerin Şirket tarafından belirlenecek ve Site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir.

 1. ÜYELİK ŞARTLARI

Siteye üye olabilmek için, reşit olmak, Şirket tarafından istenilen kimlik ve kredi kartı bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak beyan etmek, Şirket tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya süresiz yasaklanmış olmamak ve Sözleşme’yi Site’ye üye olmak kaydıyla onaylamak gerekmektedir. Üye’nin, üyelik kaydı yapması, aydınlatma metni, gizlilik politikası ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

 1. TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

6.1. Üyeler, üyelik aşamalarını yerine getirirken, Site’nin hizmetlerinden yararlanırken, işbu Sözleşme’deki yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükte bulunan mevzuata ve ayrıca genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini gayri kabili rücu olarak beyan eder.

6.2. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi Üyeler’in sorumluluğundadır. İşbu Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra Site’nin kullanılmaya devam edilmesi veya her halükârda değişiklik yapılmasından bir hafta içinde Üye tarafından herhangi bir itirazın yapılmamış olması değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

6.3. Üyeler, Site’de satışa sunulan ürünlerin satışı ile ilgili işlemlerde Şirket’in sunmuş olduğu ödeme seçenekleri ve ödeme sistemine uymak zorundadırlar.

6.4. Şirket’in sunmuş olduğu ödeme sistemine tamamen veya kısmen uymayan Üyeler’in üyelikleri, Şirket tarafından bildirim yapılmaksızın tek taraflı feshedilebilecektir.

6.5. Üyeler, Site’nin geçici veya sürekli çalışmıyor olmasından, güncellenmesinden veya güncellemenin gecikmesinden veya çalışmasında ve arşivlenmesinde çıkacak aksaklıklardan dolayı Şirket’ten hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.6. Üye, işbu Sözleşme’nin kapsamında yer alan her türlü işlemi gerçekleştirirken işbu sözleşmenin yanı sıra, Şirket’in mesafeli satış sözleşmesini, yürürlükte bulunan ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai müeyyideden bizzat kendileri sorumlu olacaklarını ve ayrıca oluşabilecek her türlü zararı karşılamayı, Şirket’i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.7. Üye, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, yasalara ve genel ahlaka aykırı bir amaç için veya bir başka birinin fikri ve telif haklarına ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz. İşbu hükme aykırılık halinde, herhangi bir üçüncü kişi tarafından Şirket’e iletilebilecek her türlü talep için Şirket, Üye’ye rücu edebilecek ve söz konusu ihlalden kaynaklı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.

6.8. Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.9. Site’de herhangi bir Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ilgili Üye’ye ait görüşler olup söz konusu kişisel görüşlerin Şirket ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Şirket, Üye tarafından girilen hukuka aykırı içerikleri yayından kaldırabilir. Şirket’in Üye tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.10. Üye’nin, Site’de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanuna aykırı davranışlar sergilemesi durumunda, ilgili Üye’nin üyeliği, Şirket’in takdirinde olmak üzere herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin, Şirket tarafından sona erdirilmesi halinde Üye, Site hizmetlerinden yararlanamayacağını ve bu hususta Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.11. Şirket, Üye verilerinin Üye’nin şahsı dışındaki kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olamayacaktır. Üye, Şirket çevrimiçi kanallarını kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Üye, diğer Şirket kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

6.12. Site’nin yazılım ve tasarımı Şirket mülkiyetinde olup bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup ilgili fikri ve mülkiyet hakları Üye tarafından kullanılamaz, çoğaltılamaz veya değiştirilemez. Üye, işbu hükmü ihlal etmesi halinde Şirket’in uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.13. Üye, kimlik ve adres bilgilerini doğru olarak Şirket tarafından talep edilmesi durumlarında ibraz etmek zorundadır. Yanlış bildirimlerden tamamen Üye sorumlu olup, Üye’nin yanlış bildiriminden dolayı Şirket tarafından yanlış adrese gönderim yapılması durumunda Üye, Şirket’ten hiçbir talepte bulunamayacaklarını, bu durumdan tamamen kendileri sorumlu olup kargo masraflarına kendileri katlanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.14. Üye, diğer Üyelere ait şahsi veya gizlilik ilkesi kapsamına giren veya herhangi bir şekilde Site aracılığıyla edinilen bilgileri, bilgi sahibinin onayı olmadıkça, üçüncü şahıslarla paylaşamayacaklarını söz konusu bilgileri, ilgili kanunlarda yer alan zorunluluklar dışında, kimseye vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.15. Şirket ve Üye hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik, vekalet veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

6.16. Sitede gerçekleşen işlemler ile Şirket’in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, Üye; Site’deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep, zarar ve/veya hasarlardan, Şirket’i, yetkililerini, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı Site’ye üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak gayri kabili rücu kabul ve beyan ederler.

6.17. Üye tarafından siparişi verilen ürün/malların KDV dahil toplam TL tutarı Üye tarafından onaylandıktan sonra, Üye tarafından bilgileri ibraz edilmiş banka kartının postu işleme alınır ve sonrasında Şirket tarafından gerekli stok kontrolü yapıldıktan sonra siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat işlemlerine başlanmaz. Siparişin işleme alınması ile ilgili ayrıntılı bilgiler, satış işlemi esnasında Üye’nin onaylayacağı Mesafeli Satış Sözleşmesinde detaylıca açıklanır.

6.18. Şirket, Site’ye erişilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site’ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6.19. Şirket, işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirim yapmaksızın istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye, bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez.

6.20. İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Site’de sergilenen ve telif hakları 3. bir kişi veya şirkete ait olan ürün/tasarımlar ile ilgili bir uyuşmazlık veya hukuki sorumluluğun ortaya çıkması durumunda, Şirket sorumlu değildir.

Site’de sergilenen veya satın alınan ürünler/malların veya bunları tanıtan kişilerin Şirket tarafından tanıtıma ilişkin olarak sergilenmiş resimleri kopyalanamaz veya poster baskısı yapılamaz, fotoğrafı çekilerek basılı veya görsel malzeme olarak kullanılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

7.2. Şirket, işbu Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

7.3. Şirket web sitesi üyeliği kişiseldir, üçüncü kişilere devredilemez ve/veya satılamaz. Üye, kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şirket, kullanıcı güvenliği konusunda tüm önlemleri almış olmakla birlikte, Üyeler, şifrelerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve benzeri güvenlik sorunlarından kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.4. Kayıt sırasında Üye’nin Şirket’e temin ettiği e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyelik olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Üye’nin üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

7.5. Üye, Site’ye verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin, tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla Site’nin kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

7.6. Site, kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üye’nin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

7.7. Site, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. her türlü fikir ve sanat eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Üyeler ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

7.8. Site, Üye’nin bir başka web sitesine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Üye’nin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Şirket sorumlu değildir.

7.9. Şirket, ileride doğacak gereklilikler veya mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Site ve/veya Şirket, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

7.10. Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şirket kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme’yi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek veya bu durumlar için Şirket’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabiidir ve işbu ihtilafların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

 1. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu Sözleşme, Şirket tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini Site’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Şirket, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, söz konusu değişiklikler Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.